top of page
  • รูปภาพนักเขียนMattharin Phongsuwaphat

CAT Tools: เครื่องมือช่วยแปลสุดเทพสำหรับนักแปลยุคดิจิทัล


CAT Tools: เครื่องมือช่วยแปลสุดเทพสำหรับนักแปลยุคดิจิทัล

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน, การแปลภาษาก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น โดยมีเครื่องมือที่เรียกว่า CAT Tools (Computer-Assisted Translation Tools) ที่มาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานแปลของนักแปลมืออาชีพ

1. ความหมายของ CAT Tools

คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานแปล ไม่ใช่เครื่องมือที่แปลภาษาโดยอัตโนมัติเหมือนกับ Google Translate  แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูล, จดจำข้อความ, และช่วยให้นักแปลสามารถแปลภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประโยชน์ของ CAT Tools

  • การจดจำข้อความ: CAT Tools สามารถจดจำและเก็บข้อความที่นักแปลเคยแปลไว้ ช่วยลดเวลาในการแปลข้อความที่ซ้ำซ้อน

  • ความเที่ยงต้อง: การใช้ CAT Tools ช่วยให้นักแปลมีความสอดคล้องในการแปลภาษา, ลดความผิดพลาด, และยืนยันความถูกต้องของความหมาย

  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดเวลาในการแปลของเอกสารที่มีขนาดใหญ่หรือเอกสารที่มีคำศัพท์ซ้ำซ้อน

3. ตัวอย่างโปรแกรม CAT Tools

บนท้องตลาดมี CAT Tools หลายตัวที่นักแปลเลือกใช้ ได้แก่:

  • Trados: หนึ่งในโปรแกรมแปลที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีความสามารถในการจัดการเอกสารและฐานข้อมูลข้อความ

  • MemoQ: เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย

  • Wordfast: สนับสนุนการแปลหลายภาษา และมีเครื่องมือจัดการโปรเจคที่มีประสิทธิภาพ

4. ข้อควรระวัง

แม้ว่า CAT Tools จะมีประโยชน์มาก แต่นักแปลควรใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือช่วยเสริม เพราะความถูกต้องและความเรียบร้อยในการแปลยังคงอยู่ที่ความสามารถของนักแปลเอง

สรุป

CAT Tools เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการแปลในยุคนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในงานแปล แต่การใช้เครื่องมือนี้ควรใช้เป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น และยังคงต้องพึ่งพาความสามารถของนักแปลเองในการแปลภาษา

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page